Internetové stránky provozované Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Projekty

Projekty Tichého světa - chráněná pracoviště, o. p. s., naplňují poslání, která jsou zakotvena ve stanovách společnosti:

1. Přispívat k integraci neslyšících do společnosti slyšících, a to maximální možnou měrou a všemi dostupnými prostředky.

2. Přispívat k publicitě komunity neslyšících a šíření informací o jejich kultuře a jazyce.

3. Pomáhat překonávat jazykové a kulturní bariéry, včetně odstraňování zakořeněných předsudků většinové společnosti o komunitě neslyšících.

Aktuální projekty

 • Tichá kavárna

  1. ledna 2024 - 31. prosince 2024

  Děkujeme PRE, a. s. za podporu!

  Více zde
 • Kurz znakového jazyka pro rodiče dětí se sluchovým postižením - 2. modul

  1. listopadu 2023 - 31. prosince 2024

  Děkujeme ČEPS, a. s. za podporu!

  Více zde
 • Kurzy znakového jazyka pro rodiče dětí se sluchovým postižením

  1. května 2023 - 31. května 2024

  Děkujeme Nadaci O2 za podporu!

  Více zde

Ukončené projekty

 • Kurz znakového jazyka pro rodiče dětí se sluchovým postižením

  Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu!

  Více zde
 • Tichá jehla - podpora chráněné dílny

  Děkujeme Nadaci Euronisa za podporu projektu.

  Více zde
 • Tichá jehla

  Díky sbírce v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům 2022 – jarní výzva" zakoupíme do provozu Tiché jehly doplňky pro šití.

  Více zde
 • Kurzy odezírání

  Děkujeme Nadaci O2 za podporu!

  Více zde
 • Hudba bez bariér

  Umělecky tlumočená hudba pro osoby se sluchovým postižením.

  Více zde
 • Autoškola pro neslyšící

  Děkujeme NET4GAS, s.r.o. za podporu!

  Více zde
 • Autoškola pro neslyšící

  Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu!

  Více zde
 • Vybavení pro Tichou kavárnu a Tichou cukrárnu

  Děkujeme společnosti ČEPS, a. s. za podporu Tiché kavárny a Tiché cukrárny.

  Více zde
 • Tichá jehla - podpora chráněné dílny

  Děkujeme Nadaci Euronisa za podporu projektu.

  Více zde
 • Tichá kavárna na kolech II

  Z daru PRE, a.s. zafinancujeme zakoupení nového karavanu a část jeho vybavení. 

  Více zde
 • Tiché zprávy

  Projekt podpořený Nadací ČEZ.

  Více zde
 • Kurzy češtiny pro neslyšící

  Projekt podpořený Nadací O2.

  Více zde
 • Tichá jehla

  Díky sbírce v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům 2020 – podzimní výzva" zakoupíme do provozu Tiché jehly doplňky pro šití.

  Více zde
 • Tichá kavárna na kolech pro neslyšící

  Projekt Tichá kavárna na kolech je realizován díky podpoře dárcovského programu ČEPS, a.s.

  Více zde
 • Hudba bez bariér

  Projekt zpřístupní vybrané sklady neslyšícímu divákovi a díky tomu tak bude moci porozumět nejen významu skladeb, ale také si je citově prožít.

  Více zde
 • Materiálové vybavení pro Tichou cukrárnu

  Dar je určen na zakoupení materiálového vybavení určeného pro provoz Tiché cukrárny. 

  Více zde
 • Tiché zprávy

  Dar je určen na zakoupení materiálového vybavení určeného pro Tiché zprávy. 

  Více zde
 • Program pro online kurzy znakového jazyka

  Příspěvek od PRE, a. s. je určen na vývoj programu pro učení znakového jazyka online.

  Více zde
 • Pojďte s námi znakovat

  Projekt podpořený Nadací O2.

  Více zde
 • Hudba bez bariér

  Projekt zpřístupní vybrané sklady neslyšícímu divákovi a díky tomu tak bude moci porozumět nejen významu skladeb, ale také si je citově prožít.

  Více zde
 • Roušky pro sociální pracovníky a nemocnice

  Nadace ČEZ a její program Krizová pomoc 2020.

  Více zde
 • Nejen vánoční skladby bez bariér

  Projekt je podpořen Ministerstvem kultury ČR.

  Více zde
 • Tichá kavárna na kolech

  Projekt Tichá kavárna na kolech je realizován za podpory Nadace ČEZ.

  Více zde
 • Tichá kavárna na kolech

  Projekt Tichá kavárna na kolech je realizován díky podpoře dárcovského programu ČEPS, a.s.

  Více zde
 • Tichá pekařská soutěž

  Projekt podpořený Nadací O2.

  Více zde
 • Vzdělávání neslyšících v oblasti tvorby online zpravodajství

  Projekt na profesní rozvoj zaměstnanců a zlepšení technického vybavení Tichých zpráv podpořený GSK fondem.

  Více zde
 • Hudba bez bariér

  Projekt podpořený Ministerstvem kultury ČR - tlumočení písní do českého znakového jazyka

  Více zde
 • Podpora neslyšících v oboru gastronomie

  Projekt podpořený KPMG.

  Více zde
 • Nákup technického vybavení pro Tiché zprávy

  Díky daru jsme zakoupili technické vybavení pro chráněné pracoviště Tiché zprávy.

  Více zde
 • Podpora neslyšících v oboru gastronomie

  Tichá cukrárna má nové kuchyňské vybavení, a to díky podpoře Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením z projektu Srdcerváči. 

  Více zde
 • Zodpovědně k životnímu prostředí

  Projekt realizovaný za podpory Nadace O2.

  Více zde
 • Vybavení učebny kurzů

  Díky finančnímu daru od společnosti ČEPS, a.s. jsme zakoupili vybavení do učebny znakového jazyka pro veřejnost. 

  Více zde
 • Pracovní místa pro neslyšící

  Obecně prospěšná společnost Tichý svět – chráněná pracoviště realizovala od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2018 projekt nazvaný Pracovní místa pro neslyšící. Cílem projektu bylo zvýšit zaměstnanost osob se sluchovým postižením v Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji.

  Více zde
 • Dar PRE – rozšíření provozu Tiché kavárny a Tiché cukrárny

  Prostřednictvím finančního daru firmy PRE jsme zajistili nové vybavení pro neslyšící zaměstnance pracující v Tiché kavárně a Tiché cukrárně, které jim výrazně pomohlo práci zjednodušit a zkvalitnit.

  Více zde