Internetové stránky provozované Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Kurzy odezírání

Díky projektu zrealizujeme 5 aktivizačních kurzů na rozvoj dovednosti odezírat především pro seniory, kteří v důsledku stárnutí ztrácí sluch a přepis mluvené řeči kvůli postupné ztrátě zraku pro ně není nebo v blízké budoucnosti nemusí být vhodným prostředkem pro komunikaci s okolím.

Prostřednictvím tohoto vzdělávání pomůžeme těmto účastníkům najít nový způsob dorozumění se s okolím, díky kterému předejdeme hrozící sociální izolaci. Snažíme se je také začlenit do skupiny lidí s podobnými potížemi, aby měli možnost vytvořit si nové společenské vazby a odstranit pocity samoty a beznaděje, které tuto životní situaci provází. Děkujeme Nadaci O2 za podporu!

01