Internetové stránky provozované Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Pojďte s námi znakovat

Cílem tohoto vzdělávacího projektu je prostřednictvím zážitkových workshopů o neslyšících seznámit školy s bezbariérovou komunikací s neslyšícími a podpořit tak jejich úspěšnou integraci do společnosti.

1

Děkujeme Nadaci O2 za možnost realizovat projekt Pojďte s námi znakovat, v rámci kterého jsme zrealizovali celkem 15 zážitkových workshopů pro školy.

Tvořivou a interaktivní formou se žáci a studenti seznámili s některými znaky pro základní dorozumění se s neslyšícím, pravidla komunikace s tlumočníkem, a také zajímavosti o světě neslyšících a o kompenzačních pomůckách. Prostřednictvím praktických modelových situací si žáci a studenti natrénovali, jak se v určitých situacích s neslyšícími nejlépe dorozumět.

1 2

3 2