Internetové stránky provozované Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

O nás

Poslání naší společnosti Tichý svět – chráněná pracoviště, o.p.s. je podpora osob s postižením v oblasti zaměstnávání a vzdělávání a vytváření podmínek pro jejich sociální, zdravotní a pracovní začlenění do společnosti.

Realizujeme programy a projekty zaměřené na oblast zaměstnávání, dalšího vzdělávání a zvyšování informovanosti, na podporu rovného přístupu k informacím a službám. Obhajujeme práva a zájmy osob se znevýhodněním, rozvíjíme a podporujeme individuální odpovědnost jednotlivců. Vytváříme a rozvíjíme vlastní hospodářskou činnost a získáváme finanční zdroje pro ekonomické zajištění našich aktivit.

Mezi naše dlouhodobé projekty patří:

Tichá kavárna

První pražská kavárna s neslyšící obsluhou, která je příjemným podnikem, kde se můžete setkat s oběma světy – slyšících a neslyšících. V kavárně pracují převážně neslyšící zaměstnanci. Pravidelně se zde pořádají výstavy, koncerty a jiné kulturní a vzdělávací akce.

Tichá cukrárna

Vznikla jako provoz zajišťující zásobování Tiché kavárny. V současnosti jsou v ní zaměstnání převážně neslyšící cukráři a cukrářky, kteří každý den připravují domácí dorty, koláče nebo francouzské quiche, které se pak objeví nejen v nabídce kavárny.

Kurzy znakového jazyka

Kurzy znakového jazyka pro veřejnost a odbornou veřejnost, které vedou zkušení neslyšící lektoři. Provádí také osvětové semináře o světě neslyšících a jejich kultuře a workshopy s ukázkou znakového jazyka ve školách, soukromých firmách i ve zdravotnických zařízeních.

Tiché zprávy

Internetové zpravodajství, ve kterém se neslyšící mohou dozvědět zajímavé zprávy a informace z domova i ze zahraničí. V týmu Tichých zpráv pracují neslyšící kameramani, střihači, moderátoři, editoři a supervizoři, kteří se každý den podílejí na jejich přípravě. 

Tým Tichých zpráv nabízí také překlad z češtiny do českého znakového jazyka a obráceně (webové stránky, odborné texty). Tyto překladatelské služby využívají především úřady nebo firmy, které potřebují a chtějí mít své weby bezbariérové i pro neslyšící klienty. 

Tichá švadlena

Šití na zakázku z recyklovaných materiálů, které vydrží. 

Sociální služby

Sociální rehabilitace - tréninková pracovní místa

Zvyšování pracovních a sociálních návyků, dovedností u klientů/klientek se sluchovým postižením, které vede k jejich samostatnosti a začlenění do majoritní společnosti slyšících.

Tréninkové pracovní místo je služba umožňující znevýhodněným lidem získat potřebné praktické i teoretické dovednosti a návyky a připravit je na své budoucí zaměstnání na otevřeném trhu práce. Zaměřuje se na rozvoj pracovní kariéry uchazečů, který vede k aktivnímu přístupu k vlastnímu pracovnímu uplatnění.

Odborné sociální poradenství

Podpora osob se sluchovým postižením při řešení nepříznivých životních situacích a hájení jejich práv.