Internetové stránky provozované Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Sociální služby

Sociální rehabilitace – Tréninková pracovní místa

Tréninkové pracovní místo je služba umožňující znevýhodněným lidem získat potřebné praktické i teoretické dovednosti a návyky a připravit je na své budoucí zaměstnání na otevřeném trhu práce. Zaměřuje se na rozvoj pracovní kariéry uchazečů, který vede k aktivnímu přístupu k vlastnímu pracovnímu uplatnění.

 • Poslání služby: zvyšování pracovních a sociálních návyků, dovedností u klientů/klientek se sluchovým postižením, které vede k jejich samostatnosti a začlenění do majoritní společnosti slyšících.
 • Cíl služby: připravit klienta na práci na otevřeném trhu práce. Zvýšit tak dovednosti osob se sluchovým postižením při zapojení do pracovně – tréninkového programu. Zvýšit informovanost osob se sluchovým postižením, zaměstnavatelů a široké veřejnosti o problematice a možnostech pracovního uplatnění lidí s postižením.
 • Typy tréninkových míst (pouze Praha):
  číšník / servírka
  uklízeč/ka
  cukrář/ka

Služba sociální rehabilitace je v roce 2019 realizována s finanční podporou města Prahy 7, města Prahy 13, města Prahy 8, Prahy 15 a města Prahy 5. Děkujeme!   

Odborné sociální poradenství

 • Poslání služby: podpora osob se sluchovým postižením při řešení nepříznivých životních situacích a hájení jejich práv.
 • Cíl služby: podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení .
 • V jakých oblastech vás můžeme podpořit:
  - poradenství, podpora a pomoc při vyřizování sociálních dávek různého typu (příspěvek na mobilitu, příspěvek na péči, příspěvek na kompenzační pomůcku apod.)
  - základní poradenství v oblasti dluhové problematiky
  - poradenství, podpora a pomoc při vyřizování invalidních důchodů či statutu osoby znevýhodněné, průkazů ZTP
  - pomoc neslyšícím cizincům žijícím na území ČR
  - podpora a pomoc při jednání se státními i soukromými institucemi, zprostředkování kontaktů s úřady
  - pomoc a podpora při vytváření bezbariérového přístupu, rovného zacházení, zastání a podpora v případě diskriminace


Naše služby jsou poskytovány zdarma. 
Pro více informací kontaktujte vedoucí sociálních služeb Mgr. Olgu Blahovcovou - olga.blahovcova@tichysvet.cz