Internetové stránky provozované Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Ukončení projektu

25. dubna 2024

Ukončení projektu Nadace O2 Kurzy znakového jazyka pro rodiče dětí se sluchovým postižením

Kurzy českého znakového jazyka pro rodiče dětí se sluchovým postižením úspěšně skončily. Projekt byl zaměřen na přímou práci s rodinami s dětmi se sluchovým postižením a tvořily ho dvě hlavní aktivity: Kurzy českého znakového jazyka pro rodiče dětí se sluchovým postižením a paralelně běžící aktivizační skupinky na rozvoj komunikace. 

Celkem se do dvou kurzů přihlásilo 20 rodičů. Souběžně s kurzem probíhala pro děti a jejich sourozence aktivizační skupinka, na které se výrazným způsobem podíleli dobrovolníci z řad studentům katedry speciální a inkluzivní pedagogiky Masarykovy univerzity. Rodiče si během 16 lekcí osvojili slovní zásobu a gramatiku potřebnou pro komunikaci s malými děti. Součástí byly také dvě lekce, které poskytly rodičům důležité informace týkající se diagnostiky, komplexní péče a možností kompenzace sluchových vad.

Děkujeme Nadaci O2 za podporu!

logo ou tu

kurz konec projektu

konec projekt kurz brno gg