Internetové stránky provozované Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Tichý svět se přidává k Týdnu sociálních služeb ČR

5. října 2020

Ve dnech 5.–11. října 2020 APSS ČR vyhlásila již XII. Týden sociálních služeb. 

Tichý svět se jako zavedený poskytovatel sociálních služeb k týdnu přidává a vzhledem k aktuálnímu vývoji šíření onemocnění COVID-19 zpřístupní a přiblíží své nabízené služby online prostřednictvím sociálních sítí. Sociální služby a jejich klienti i pracovníci jsou zde stále, společně překonávají překážky, a proto by se na ně nemělo zapomínat!

Tichý svět, o. p. s.

Neslyšícím poskytuje všestrannou a komplexní podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění do většinové společnosti. Tyto služby jsou v rámci sociálních služeb poskytovány klientům zdarma, a to prostřednictvím profesionálních konzultantů, kteří používají způsoby komunikace vlastní lidem se sluchovým postižením a tlumočníků českého znakového jazyka.

Nabízí sociální rehabilitaci, nácvik sociálních dovedností a rozvoj znalostí, které pomáhají lidem se sluchovým postižením v běžném životě. Např. příprava klientů na pracovní pohovor, na jednání v krizových situacích, postupy při úředních jednáních. Konzultanti s klienty pracují formou asistencí, velice často přímo v terénu (úřad, firma,…). V praxi to znamená, že klientům je nabízena podpora a dopomoc, aby získali potřebné zkušenosti, znalosti a dovednosti vedoucí k samostatnému řešení obdobné situace v budoucnu.

Tichý svět dále poskytuje odborné sociální poradenství, kde formou podpory pomáhá klientům lépe se orientovat v náročných životních situacích a hledat vhodné postupy k jejich řešení. Konzultanti tak asistují klientům při vyřizování sociálních dávek a příspěvků, invalidních důchodů a průkazů ZTP. Někteří klienti využívají také možnosti poradenství ohledně dluhové problematiky. Součástí této služby je i právní poradna, ve které se klienti mohou poradit v oblasti pracovněprávních vztahů, občanského práva, trestního práva, insolvenčního práva, apod.

V roce 2008 Tichý svět zavedl online tlumočnické služby pro sluchově postižené, které jim umožňují bez bariér telefonovat a komunikovat se slyšícími. V současnosti jsou provozovány prostřednictvím Tiché linky, což je sociální služba tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu online. Klient si zvolí, zda komunikuje ve znakovém jazyce a spojí se s tlumočníkem, nebo dává přednost komunikaci prostřednictvím psané češtiny a zvolí přepis mluvené řeči do textu. Tímto způsobem je možné zavolat si např. k lékaři, do banky či do zaměstnání nebo je možné službu využít v případě osobního jednání, např. při jednání na úřadě či v nemocnici.

Linka nabízí i možnost překladu, kterou neslyšící využívají nejčastěji v případě úředních dopisů. Stejně tak když chtějí napsat zprávu či dopis, mohou požádat o úpravu textu, aby byl pro slyšícího srozumitelný a nedošlo k nedorozumění. Mnoho lidí totiž stále neví, že pro neslyšící je čeština vlastně cizím jazykem a znakový jazyk má jinou gramatiku a pravidla.