Internetové stránky provozované Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Děkujeme Nadaci O2 za realizaci projektu Kurz odezírání

5. dubna 2023

Kurz na rozvoj dovednosti odezírat byl určen především pro seniory, kteří v důsledku stárnutí ztrácí sluch a z důvodu postupné ztráty zraku pro ně není přepis mluvené řeči vhodným prostředkem pro komunikaci s okolím.

Díky realizaci projektu jsme pomohli účastníkům najít nový způsob dorozumění se s okolím, díky kterému můžou předejít hrozící sociální izolaci. Účastníci měli možnost se začlenit do skupiny lidí s podobnými potížemi a mohli si tak vytvořit nové společenské vazby a odstranit pocity samoty a beznaděje, které tuto životní situaci mnohdy provází.

Náplní kurzu bylo učení odezírání formou her, rozvoj zrakového vnímání a paměti, rozvoj jemné motoriky a procvičení slovní zásoby.

Děkujeme Nadaci O2 za podporu!

kurz odezírání O2

kurz odezírání fotka